A pokol bugyrai − Málenkij robot − Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállításhoz elkészült segédanyag egyszerre használható kiállítás-vezetőként és tanári kézikönyvként.

A tárlat látogatása előtt ezzel a kötettel kiválóan fel lehet készülni a látottakra és a talán így egyszerűbb lesz a befogadás is. Segítségével a diákok közelebb kerülhetnek a történelem e sötét időszakához.

Ez a módszertani kapaszkodó nemcsak előkészíti és feldolgozza a kiállítást, hanem segítséget nyújt a második világháborút követő magyar történelem, a GUPVI, a GULAG, és a „málenkij robot" fogalmának, következményeinek tanórákon történő feldolgozásában is. A 112 oldalas, gazdagon illusztrált könyvben részletesen megismerkedhetünk a kiállított dokumentumokkal, fényképekkel, tárgyakkal, fogalmakkal, történetekkel. A kötet kiállítás-vezetőként is használható, ugyanakkor a „beszélő tárgyakhoz" kapcsolódó elemzések és kérdések segítenek a bemutatott művek értelmezésében is.

Az egyes fejezetekben feladatok, szituációs játékok találhatók, aszerint csoportosítva, hogy melyek segítik a diák, melyek a pedagógus munkáját. A kötet végén található térkép, lexikon, bibliográfia és kronológia a fogalmakban, a történelmi események hálójában, a földrajzi nevekben való eligazodást támogatja. Ezt megelőzően külön fejezetben összegyűjtött versek, zenei és képzőművészeti feldolgozások segítik az iskolai ünnepségek, megemlékezések szervezését.

A kiállítás és a kötet is kiemelt figyelmet fordít azokra a településekre, amelynek lakói mélyen érintettek és arra biztatja az iskolákat, hogy tanulóikkal vegyenek részt a még élő szemtanúk, áldozatok felkutatásában. Feltáró munkájukhoz átfogó kérdőívmintával és kutatási segédlettel kívánnak hozzájárulni a múzeum honlapjáról ingyenesen is letölthető könyvben.

A 20. század nemzeti, és egyéni traumák sorozatával terhelt időszak. A traumák, a veszteségek feldolgozásához, a fájdalmak enyhítéséhez egyik legfontosabb eszközünk az emlékezet, a közös emlékezés. A kiállítóhely és a segédanyag ennek a közös emlékezetnek kíván a színtere lenni.

Berényi Marianna, Kenesei Zsófia Orsolya, Makra Mónika: A pokol bugyraiMálenkij robot Kényszermunka a Szovjetunióban Segédanyag pedagógusok számára a kiállítás értelmezéséhez és a korszak történelmi hátterének tanításához, megemlékezések szervezéséhez, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2019.