Erde?ly Miklo?s, a 20. sza?zad ma?sodik fele?nek meghata?rozo? jelento?se?gu? alkoto?ja 1946?47 folyama?n egy tane?ven a?t a Magyar Ke?pzo?mu?ve?szeti Fo?iskola szobra?sz szakos hallgato?ja volt, és élete sora?n később is szinte folyamatos kapcsolatban a?llt az inte?zme?nnyel. E?letre szo?lo? bara?tsa?g fu?zte pe?lda?ul Kondor Be?la?hoz e?s Altorjai Sa?ndorhoz, a fo?iskola volt hallgato?ihoz, majd az 1970-es e?s 1980-as e?vek genera?cio?ihoz is.

1975-ben ke?t elo?ada?st tartott az MKF-en, amelynek szerepe volt a Ro?zsa-presszo? ne?ven ismertte? va?lt mu?ve?szcsoport le?trejo?tte?ben is. Az 1970-es e?s 80-as e?vek fordulo?ja?n elo?bb a Maurer Do?ra?val ko?zo?sen vezetett Kreativita?si Gyakorlatok re?sztvevo?i, majd az Indigo csoport tagjai ko?zo?tt is sza?mos akkori MKF- hallgato? volt. Ko?zu?lu?k hatan 1981-ben rektori figyelmeztete?st kaptak egy ?nem engede?lyezett? Indigo?s kia?lli?ta?son valo? re?szve?tele?rt.


idealis1b_600x407.png
Erdély Miklós: Ideális síkFotó: artpool.hu

1990 uta?n, Erde?ly Miklós hala?la?t ko?veto?en a hallgato?k u?jabb genera?cio?iban is folyamatos az e?rdeklo?de?s Erde?ly művészete ira?nt. 2008-ban, szu?lete?se?nek 80. e?vfordulo?ja alkalma?bo?l az Interme?dia Tansze?k to?bbnapos konferencia?t rendezett az emle?ke?re.

A kia?lli?ta?s kapcsolo?dik Erde?ly Miklo?s (1928?1986) szu?lete?se?nek 90. e?vfordulo?ja?hoz, valamint egy specia?lis to?rte?nelmi?inte?zme?nyto?rte?neti ido?utaza?shoz, vagyis ki?se?rlet Erde?ly Miklo?s ma?ig e?ro? hata?sto?rte?nete?nek u?j ti?pusu? bemutata?sa?ra.

Forrás és további részletek: mke.hu